Fraunhofer Cingo® 助力三星Gear VR实现无与伦比的沉浸式音效体验

三星Gear VR虚拟现实头戴装置——第一款应用Cingo技术实现3D全方位环绕音效,打造无与伦比的移动虚拟现实体验

世界著名的音频和多媒体技术研究机构Fraunhofer IIS旗下的Fraunhofer Cingo 3D环绕技术首先应用于三星虚拟现实头盔Gear VR中。Fraunhofer Cingo的全新3D音效,能够为三星Gear VR虚拟现实头盔打造无与伦比的沉浸式移动虚拟现实环境。

运用Fraunhofer Cingo技术,三星Gear VR虚拟现实头盔的用户能感知四面八方的声音元素,打造“身临其境”般的现实感,让用户完全沉浸在影片当中。

 

欲了解更多信息,敬请访问www.fraunhofer-cingo.com

Header image © Fraunhofer IIS/The Shack GmbH

This post is also available in: Deutsch English 한국어